Chắc hẳn không ít bạn đang sử dụng VPS hoặc Cloud Server trên Internet để Deploy các ứng dụng Web và có sử dụng DirectAdmin để quản lý Hosting của mình. Với công cụ DirectAdmin bạn rất dễ dàng có thể đăng ký và sử dụng SSL miễn phí do Let’s Enctypt cung cấp cho website, DirectAdmin ngoài việc giúp bạn đăng ký nhanh chóng còn hỗ trợ cả việc tự động ra hạn miễn phí mà bạn không cần phải làm thêm bất cứ thao tác gì khác cho các lần kế tiếp (Let’s Encrypt có thời gian miễn phí trong 3 tháng, sau 3 tháng bạn sẽ cần phải tự ra hạn mới).

Tuy nhiên có một vấn đề gặp phải là vì một lý do nào đó như bạn build lại Server, cài đặt lại hệ thống, cầu hình lại hệ thống hoặc đơn giản chị Reset lại server thì DirectAdmin tự nhiên bị một lỗi khá khó chịu là bạn sẽ không thể đăng ký mới hoặc ra hạn SSL cho các Website đang được quản lý qua công cụ này nữa. Tình trạng như sau: Bạn vẫn có thể đăng ký SSL miễn phí và chương trình vẫn báo việc đăng ký của bạn được lưu trữ như hình dưới:

Đăng ký SSL với DirectAdmin khá dễ dàng qua UI của chương trình
Sau khi đăng ký xong hệ thống vẫn có thông báo bạn đợi kết quả của việc đăng ký qua hệ thống Messenger của chương trình
Tuy nhiên sau khi nhận kết quả thì hệ thống luôn thông báo lỗi.

Để khắc phục lỗi này chúng ta có thể sửa đơn giản bằng cách sau:

  • Bước 1: đăng nhập vào Server của bạn bằng SSH.
  • Bước 2: Chạy các đoạn mã sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build letsencrypt

Việc kế tiếp là bạn đăng nhập lại vào DirectAdmin và thực hiện lại việc đăng ký mới SSL cho Website của mình là xong.

Việc đăng ký thành công sau khi sửa lỗi.

Hi vọng với thủ thuật này sẽ giúp đỡ các bạn khắc phục lỗi đăng ký SSL qua công cụ DirectAdmin như trên. Nếu có chia sẻ thêm các bạn có thể bình luận tại phía dưới.